Zaznacz stronę

Dnia 7 czerwca br. odbyło się w Londynie, w siedzibie Konferencji Episkopatu Anglii i Walii spotkanie biskupów angielskich i polskich, poświęcone duszpasterstwu polskojęzycznemu na Wyspach Brytyjskich.

W spotkaniu brali udział ze strony angielskiej: Alan Hopes – biskup Zachodniej Anglii, odpowiedzialny za duszpasterstwo grup etnicznych, Paul McAleenan – biskup pomocniczy archidiecezji Westminster, Mgr Christopher Thomas – sekretarz generalny Konferencji biskupów Anglii i Walii. Stronę polską reprezentowali: bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, bp Krzysztof Zadarko – przewodniczący Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Migracji i Turystyki, ks. Stefan Wylężek – rektor PMK Anglii i Walii, ks. Krzysztof Tyliszczak – sekretarz PMK Anglii i Walii.

Przedmiotem rozmów były kwestie organizacyjne, duszpasterskie i personalne związane z funkcjonowaniem duszpasterstwa polskojęzycznego i PMK. Obie strony wyraziły ogólne zadowolenie ze współpracy. Poruszono też kwestie, które wiążą się ze specyfiką duszpasterstwa polonijnego, między innymi omawiano duszpasterskie formy przygotowania do sakramentów świętych. Biskupi angielscy podzielili się wiedzą na temat ewentualnych zmian związanych z Brexit-em, zaznaczając, że polscy duchowni będą mogli podejmować pracę duszpasterską najprawdopodobniej na podobnych zasadach jak obecnie. Rektor i sekretarz PMK omówili między innymi zasady funkcjonowania wspólnot religijnych w polonijnych ośrodkach duszpasterskich, a także wspólne inicjatywy i propozycje duszpasterskie na najbliższą przyszłość. Ustalono, że kolejne spotkanie biskupów polskich i angielskich nastąpi w Polsce, w ostatnim tygodniu maja w 2020 roku. W ramach PMK Anglii i Walii pracuje ponad 100 polskich księży obsługując ponad 200 ośrodków duszpasterskich. Zasady pracy wśród Polonii reguluje umowa dwustronna między biskupami angielskimi i polskimi.