Zaznacz stronę

W dniach od 25 do 27 czerwca br. w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie odbędzie się Kurs Przygotowawczy dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji.

Kurs ten, organizowany jest dla księży, tak diecezjalnych, jak i zakonnych, którzy od bieżącego roku podejmują pracę duszpasterską poza granicami naszego kraju z uwzględnieniem duszpasterstwa polskojęzycznego .

Program

25 czerwca – poniedziałek

Godz. 15:00 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników
Bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej : „Kościół wobec duszpasterstwa emigrantów”

Godz. 16.00 – ks. prał. Stanisław Budyń (Rektor PMK Niemcy): „Struktura i zasady funkcjonujące w Polskiej Misji ”

Godz. 17:00 – Msza święta
Kolacja

Godz. 19:30 – „Portret polskiego emigranta”: film „Tam gdzie da się żyć”

26 czerwca – wtorek

Godz. 07:00 – Eucharystia /przewodniczy bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP/
Śniadanie

Godz. 09:00 – ks. prał. Stefan Wylężek (Rektor PMK Anglii i Walii); „Specyfika duszpasterstwa emigracyjnego”

Godz. 10:00 – ks. Bogusław Brzyś (Rektor PMK, Francja): „Pastoralne nawrócenie w duszpasterstwie polskojęzycznym”

Godz. 11:00 – Przerwa

Godz. 11.30 – ks. Bogusław Burgat SChr (Wikariusz Generalny SChr): „Posługa osób życia konsekrowanego wśród polskich emigrantów”

Godz. 12.15 – ks. Ryszard Głowacki SChr (Przełożony Generalny SChr): „Duszpasterz migrantów wobec Kościoła lokalnego”

Godz. 13.00 – Obiad

Godz. 15:00 – Andrzej Papierz, Wiceminister Spraw Zagranicznych: „Zróżnicowane wyzwania we współpracy państwa polskiego z Polonią i polonijnymi środowiskami duszpasterskimi”

Godz. 16:00 – Przerwa
Godz. 16:30 – ks. prof. Wojciech Necel SChr: „Specyfika duszpasterstwa małżeństw i rodzin na emigracji”

Godz. 17:30 – Panel

Godz. 18:30 – Kolacja

27 czerwca – środa

Godz. 07:00 – Msza święta
Śniadanie

Godz. 09:00 -Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Duszpasterz emigrantów wobec patrymonium kulturalnego i patriotycznego”

Godz. 10:00 – ks. prof. Leszek Adamowicz: „Aspekty prawne duszpasterstwa migrantów”
Godz. 11:00 – Przerwa

Godz. 11:30 – Tomasz Kania (Katolickie Radio Londyn): „Oczekiwania świeckich wobec polskich duszpasterzy na emigracji”

Godz. 13:00 – Obiad
Zakończenie