Zaznacz stronę

Poradnia Nadzieja działająca przy Polskiej Katolickiej Sobotniej Szkole im. Jana Pawła II oferuje konsultacje indywidualne i rodzinne z zakresu:

 • Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym
 • Poradnictwo Psycho-edukacyjne
 • Wsparcie w kryzysie małżeńskim i w trudnościach wychowawczych
 • Poradnictwo z zakresu prawa kanonicznego
 • Rozmowy na tematy związane z płodnością
 • Spotkania z duszpasterzem
 • Indywidualne spotkania dla narzeczonych (kursy przedmałżeńskie)
 • Pomoc psychologa ( zaburzenia osobowości, stany depresyjne, utrata sensu życia)
 • Orzecznictwa i opinie psychologiczne na wniosek
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju  dziecka
 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna i zajęcia terapeutyczne (ADHD, Autyzm)
 • Terapia zaburzenia wymowy
 • Terapia logopedyczna

Kontakt: nadziejaporadnia@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/nadziejaporadnia/